درباره پروژه علی آباد کلنگان

 • تاریخچه : سال 1351 خورشیدی
 • مساحت : 700000 مترمربع
 • تأسیس تعاونی : 1354/07/14
 • تعداد اعضاء : 2371 عضو
 • اقدامات : اخذ مصوب کمیسیون ماده 5 (تغییر کاربری از کشاورزی به مسکونی)
 • اراضی علی آباد کلنگان در سال 1351 بمنظور تامین مسکن پرسنل نظامی از شخصی بنام آقای رضا انصاری توسط پرسنل ارتش تحت عنوان تعاونی خریداری شده که به متراژ 70 هکتار می باشد از نظر قانونی خریداری این زمین هیچ گونه اشکالی نداشته و کلیه ضوابط از قبیل اعلام نظر اداره کشاورزی،مبنی بر خارج بودن از قطب کشاورزی و تائیدیه اداره آبیاری مبنی بر مناسب نبودن خاک برای کشاورزی  و همچنین نبود منابع تامین آب رعایت شده است.
  • تعاونی مسکن پس از هماهنگی های لازم با مسئولین ذیربط شهری وقت، مبادرت به آماده سازی از قبیل نقشه برداری، تفکیک، تابلو کوبی، خیابان کشی صدور سند مالکیت و تحویل آن به اعضا محتمل هزینه گزاف شده است.
  • پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی متاسفانه این اراضی توسط سازمان زمین شهری تملک میگردد که نشان از این میباشد که این اراضی در محدوده شهری واقع گردیده و این امر منجر به شکایت اعضاء به دیوان عدالت اداری و شعبه هفتم دیوان عدالت اداری پس از بررسی  های قانونی اراضی مذکور را از تملک خارج و به مالکین اقاله می نماید.
  • تغییر کاربری اراضی مذکور در مورخه 13/09/1373 برابر صورتجلسه کمیسیون ماده 5 اصفهان مصوب گردید و علیرغم ابلاغ مصوبه اجرای آن بنا به بعضی کارشکنی ها به تاخیر افتاد و با وجود پیگیری ها و شکایات متعدد از طرف اعضا و تعاونی مسکن به مسئولین محترم کشوری و استانی با توجه به دستوراتی که برای حل موضوع به مسئولین ذیربط ابلاغ  شده عملا نتیجه ای حاصل نمیشود.
  • در سال 1388 از طریق تعاونی مسکن نامه ای به مدیر کل مسکن و شهرسازی استان اصفهان ارسال و گیرنده نیز جهت استحضار و صدور اوامر مقتضی به مقامات کشوری و استانی ارسال گردیده و نهایتا با دستور استاندار محترم وقت اصفهان آقای دکتر ذاکر با تشکیل کمیسیون ویژه اولین گام اساسی در این خصوص برداشته میشود و ازطریق شهرداری اصفهان و معاونت معماری و شهرسازی و دیگر مسئولین پس از هماهنگی های لازم، نقشه تفکیکی تهیه و قراردادی در مورخه 1390/04/20 فی مابین شهرداری اصفهان و تعاونی مسکن منعقد که برابر قرارداد مقرر گردیده که تعاونی مسکن زمین های در طرح فضای سبز و خدمات و سهم شهرداری منظور شده را به شهرداری واگذار که به میزان 55 درصد از سهم خالص این اراضی می باشد و شهرداری نسبت به تصویب و تائید کمیسیون ماده 5 توسط مسکن وشهرسازی اصفهان همکاری نماید.
  • با هماهنگی شهرداری اصفهان و شهرداری منطقه 12 عملیات تخلیه زباله و نخاله های ساختمانی که طی سالیان متمادی انباشته در این محل شده بود با صرف هزینه سنگین توسط تعاونی جمع آوری و زمین تسطیح و همچنین برابر نقشه اولیه و نقشه تفکیکی  تهیه شده توسط معاونت محترم شهرسازی اصفهان جهت آماده سازی عملیات نقشه برداری انجام گردیده.
  • از اواسط سال 93 عملیات واگذاری قدرالسهم شهرداری برابر نقشه تفکیکی در عرصه های فضای سبز و خدمات و مسکونی و معوض ملک غیر منظور شده شروع و در حال حاضر سهم خدمات این زمینها به شهرداری واگذار شده است .
  • پیگیری های اداری جهت الحاق زمین به محدوده شهری سال 1395
  • با پیگیری بعمل آمده از طریق تعاونی مسکن ارتش در استان مصوبه کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی در شهریور سال 1397 اخذ گردید.
  • تعاملات استانی با ارگانهای مربوطه و کمیته کاری جهت قدرالسهم ها(خدمات- بهداشت و درمان و آموزش و پرورش .000) در سال 97 و 98
  • درخواست آب، برق و گاز از شرکت های مربوطه که موافقت گردید که با موافقت مجوز نیز اخذ گردید.
  • تصویب کمیسیون ماده 5 استانی در بهمن ماه 1398
  • پیگیری جهت احقاق حق اعضا ماده 1 تبصره 1 حقوق بیت المال (مالیات تغییر کاربری کشاورزی به مسکونی) که با پیگیری های شدید در تهران و اصفهان و ارسال به شورایعالی معماری و شهرسازی ایران رای به نفع اعضا صادر گردید.
  • نقشه های زمینی و هوائی تهیه جهت اقدامات اجرائی که تعاملات با شهرداری جهت اجرائی شدن پروژه انجام گردیده است.
  • در انتهای 1399 عملیات اجرائی آغاز گردید که تا اکنون (خرداد 1400)  100 درصد تقویت بستر و 50 درصد زیرسازی این اراضی انجام گردیده است.
  • تائید کمیسیون تبصره 5 (موافقت با تغییر کاربری ) در خرداد 1401 با کمک ویژه نهاد ریاست جمهوری و پیگیری های شبانه روزی فرماندهی محترم ارشد نظامی وقت امیر میهن دوست.
  • طراحی نقشه های تفکیکی به قطعات 270 ,324, 405 متری و تحویل به سازمان شهرداری جهت تائیدیه نهائی تفکیک اراضی در آبان ماه 1401.
  • امتیاز بندی مالکین بر اساس قانون روز پول واریزی جهت جلوگیری از تضییع شدن حقوق اعضا در زمان جانمائی در دی ماه 1401.
  • پس از تائید نقشه های تفکیک از سازمان شهرداری، 4 میخ کردن پلاک ها بر روی زمین و گچ ریزی محدوده هر قطعه و مشخص وآماده نمودن هر قطعه جهت تحویل به مالکین در بهمن ماه 1401.
  • انجام جلسات مستمر (بالغ بر 150 جلسه ) جهت تنظیم صورتجلسه تعهدات و تعاملات مورد نیاز فی مابین این شرکت تعاونی و سازمان شهرداری، علیهذا با عنایت به تلاشهای شبانه روزی انجام شده شهرک علی آباد کلنگان پس از 54 سال آماده واگذاری به اعضاء می باشد که پس از امضاء صورتجلسه فی ما بین تعاونی و سازمان شهرداری و انجام مراسم در شهرک اولین پلاک به مالکین توسط امیر فرماندهی محترم ارشد نظامی صورت   می گیرد.
  • انجام جلسات جانمائی پلاک ها و مشخص گردیدن مکان زمین اعضا در حال حاضر .
  • پیگیری تامین تاسیسات زیربنائی از طریق شرکت های مشاور دارای صلاحیت.