مزایدات

عنوان مزایدهتاریخلینک
تمدید مزایده تعدادی واحد در پروژه گل نرگس1403/03/06مشاهده
مزایده دو واحد تجاری در بلوک 51403/02/08مشاهده
مزایده فروش یک دستگاه تاور کرین 12 تن1402/10/06مشاهده
مزایده یک واحد تجاری در کوی ولیعصر و یک واحد تجاری در پروژه گل نرگس1401/12/20مشاهده