شرایط و مراحل تشکیل پرونده وام 100 میلیون تومانی بانک مهر ایران

 • دو فقره وام ۵۰ میلیون تومانی به عضو و همسر ایشان تعلق می گیرد.
 • کارمزد وام 4 % می باشد.
 • مدت وام ۳۶ ماهه می باشد.
 • ضامن می تواند مشترک باشد.
 • نیمی از مبلغ وام پس از تکمیل پرونده به حساب تعاونی واریز و باقیمانده مبلغ وام پس از تسویه ۳۶ قسط واریز می گردد.
 • قسط هر فقره وام حدود ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.
 • تکمیل پرونده درکلیه شعب بانک مهر ایران در سراسر کشور مقدور می باشد
 • مراجعه به سایت www.qmb.ir
 • انتخاب قسمت پیشخوان مجازی
 • انتخاب تسهیلات آنلاین
 • شماره مشتری (قسمت سوم شماره حساب یا بخشی از شماره حساب)
 • انتخاب تسهیلات سازمانی