برگزاری جلسه مورخه 1402/11/02

در پی درخواست تعاونی مسکن مرآتو، از رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، جهت پیگیری موضوع عدم همکاری ادارات خدمات رسان در استان اصفهان، در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ جلسه ای به دعوت کمیسیون مذکور با حضور رئیس کمیسیون عمران مجلس جناب آقای دکتر رضایی و امیر فرماندهی ارشد نظامی منطقه اصفهان و معاونت حقوقی آجا و نزاجا و معاونت مسکن و پدافند غیر عامل نزاجا و آجا و مدیر عامل ، رئیس هیئت مدیره ، بازرس و مدیر حقوقی شرکت تعاونی مسکن مرآتو و گروه های 44 و 55 ،معاونت عمرانی استانداری استان اصفهان ، برگزار گردید که در این جلسه با بررسی موضوع زیرساخت های پروژه گل نرگس و صورتجلسات مربوط به کمیسیون ماده ۵ ، رئیس کمیسیون عمرانی مجلس دستور اجرای سریع زیرساخت های خارج از پروژه را خطاب به معاونت استانداری اصفهان ، صادر فرمود و مقرر شد تمام توافقات مربوط به کمیسیون ماده ۵، توسط مجلس بررسی مجدد شود و نتیجه به تعاونی و استانداری ابلاغ گردد.