اطلاعیه مورخه 1403/03/26

قابل توجه اعضاء محترم

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ صورتجلسه تحویل زمین ۶۸/۳ هکتاری با شماره نامه ۴۸۴۳/۳۳/۱۸۱۳ به شرکت تعاونی مسکن مرآتو و گروه‌های ۴۴ و ۵۵ توپخانه ابلاغ گردید و شرکت تعاونی مسکن در حال مکاتبات و پیگیری با گروه‌های ۴۴ و ۵۵ جهت اخذ بازارچه‌های این یگانها می‌باشد.