اطلاعیه مورخه 1402/12/09

احترماً به اطلاع کلیه عزیزان می رساند به دلیل عدم حضور مدیرعامل و هیئت مدیره تعاونی در منطقه اصفهان به دلیل شکرت در مأموریت کاری در راستای پیگیری مشکلات پروژه ، پنجشنبه مورخه 1402/12/10 بخش اداری تعاونی تعطیل میباشد.