اطلاعیه مورخه 1402/12/02

به اطلاع می رساند فردا پنج شنبه مورخه 1402/12/03 تعاونی مسکن مرآتو و گروه های 44 و 55 تعطیل می باشد