اطلاعیه مورخه 1402/11/30

به اطلاع می رساند فردا سه شنبه مورخه 1402/12/01 تعاونی مسکن مرآتو و گروه های 44 و 55 تعطیل می باشد