تاريخ مراجعه اعضاي پروژه گل نرگس جهت اخذ قرارداد
مدارک وام طرح حکمت
سایت پلان پروژه گل نرگس
تاریخ مراجعه اعضاء جهت انتخاب واحد پروژه گل نرگس
پلان طبقات بلوک 15
پلان طبقات بلوک 27
پلان طبقات بلوک 20
پلان طبقات بلوک 21
پلان طبقات بلوک 22
پلان طبقات بلوک 29
پلان طبقات بلوک 1
پلان طبقات بلوک 5
پلان طبقات بلوک 25
پلان طبقات بلوک 35
پلان طبقات بلوک 2-31
پلان طبقات بلوک 30
پلان طبقات بلوک 24
واریزی های گل نرگس
واریزی های معراج
سامانه معرفی متقاضیان فروش پروژه معراج
سامانه معرفی متقاضیان فروش پروژه گل نرگس
شماره حساب های تعاونی
دیده بان عملیاتی پروژه معراج
دیده بان عملیاتی پروژه گل نرگس
آدرس و کدپستی
تعداد کاربران بر خط : 3

تعداد بازدید امروز : 17

تعداد بازدید کل : 256802
به سایت تعاونی مسکن ولیعصر خوش آمدید
1402 / 01 / 08 | 3/28/2023 | 9 : 1
شماره تلفن های شرکت


دفتر فروش:داخلی 14


مرکز:03136201821


حسابداری:داخلی 18


دفتر بازرگانی:داخلی 20


دفتر علی آباد:داخلی 22
ساعت کار اداری شرکت:

7:30 الی 13:30

پنج شنبه ها 7:30 الی 12

 

 

 

 


 

 


قابل توجه اعضا محترم فاز دو پروژه گل نرگس

 

اين عزيزان ميتوانند با مراجعه به سايت تعاوني مسكن به نشاني www.tmvaliasr.ir نسبت به مشاهده رديف و امتياز واريزي خود اقدام نمايند.

 

حائز اهميت است به نكات ذيل توجه فرماييد:

 

١-رديف امتيازات اعلامي به صورت موقت بوده و امتياز بندي بصورت ماهيانه بروز ميگردد.

 

٢-نام كاربري:كد ملي

 

رمز عبور : شماره شناسنامه

 

در صورتي كه كد ملي و شماره شناسنامه يكسان ميباشد .رمز عبور را صفر وارد كنيد.

 

٣-امتياز بندي مربوط به فيش هايي است كه تا تاريخ ٢٥ اسفند ١٤٠١ به دفتر ارائه شده است.

 

٤-نحوه امتياز بندي:جمع امتياز فيش هاي واريزي كه امتياز هر فيش بصورت زير محاسبه ميگردد:

 

مبلغ فيش واريزي * تعداد روز  تقسيم بر يك ميليون ريال .

 

 با تشكر