تاريخ مراجعه اعضاي پروژه گل نرگس جهت اخذ قرارداد
مدارک وام طرح حکمت
سایت پلان پروژه گل نرگس
تاریخ مراجعه اعضاء جهت انتخاب واحد پروژه گل نرگس
پلان طبقات بلوک 15
پلان طبقات بلوک 27
پلان طبقات بلوک 20
پلان طبقات بلوک 21
پلان طبقات بلوک 22
پلان طبقات بلوک 29
پلان طبقات بلوک 1
پلان طبقات بلوک 5
پلان طبقات بلوک 25
پلان طبقات بلوک 35
پلان طبقات بلوک 2-31
پلان طبقات بلوک 30
پلان طبقات بلوک 24
واریزی های گل نرگس
واریزی های معراج
سامانه معرفی متقاضیان فروش پروژه معراج
سامانه معرفی متقاضیان فروش پروژه گل نرگس
شماره حساب های تعاونی
دیده بان عملیاتی پروژه معراج
دیده بان عملیاتی پروژه گل نرگس
آدرس و کدپستی
تعداد کاربران بر خط : 1

تعداد بازدید امروز : 6

تعداد بازدید کل : 266763
به سایت تعاونی مسکن ولیعصر خوش آمدید
1402 / 07 / 06 | 9/28/2023 | 1 : 21
شماره تلفن های شرکت


دفتر فروش:داخلی 14


مرکز:03136201821


حسابداری:داخلی 18


دفتر بازرگانی:داخلی 20


دفتر علی آباد:داخلی 22
ساعت کار اداری شرکت:

7:30 الی 13:30

پنج شنبه ها 7:30 الی 12